Dokumentacija za ambasadu

Osnovna dokumenta:

dokaz o uplati zahteva za izdavanje američke vize (160$ u dinarskoj protivvrednosti po trenutnom kursku koji odredjuje ambasada) u Banca Intesa filijalama (uplatnica se dobija od agenta, a priznanica sa bar kodom mora biti dostavljena agenciji kako bi mogla biti izvrsena rezervacija termina za razgovor)
– ispravno i kompletno popunjen elektronski formular DS-160 (instrukcije možete naći ovde) i odštampana poslednja potvrdna strana sa bar kodom i slikom
fotografija 5x5cm na beloj pozadini (bez naočara ukoliko ih nosite)
potvrda o studiranju (na maternjem jeziku)
spisak položenih ispita (na maternjem jeziku)
– popunjen Wilberforce test (stampani primerak dobijate u agenciji)
indeks
novi (biometrijski) pasoš.

Sva navedena dokumenta je neophodno doneti u providnoj fascikli u terminu o kom će te biti blagovremeno obavešteni od strane predstavnika agencije (najkasnije 10 dana pre odlaska u američku ambasadu).

Pre apliciranja, kao i nakon dobijanja vize ne zaboravite da pogledate savete i iskustva Work and Travel programa.