Uputstvo za popunjavanje DS-160

  • Adresa na kojoj se formular nalazi je https://ceac.state.gov/GenNIV/.
  • Potrebno je prilikom popunjavanja kraj sebe imati pasoš, adresu i broj telefona fakulteta koji pohađate i srednje škole koju ste prethodno završili; takođe je potrebno znati datume rođenja roditelja.
  • Neophodno je da imate fotografiju ne stariju od 6 meseci u elektronskom JPG formatu rezolucije 600×600 piksela ne veću od 240KB (naglasite ovo fotografu i on će Vam je napraviti i snimiti u ovom formatu). Sliku ćete kasnije uploadovati prilikom popunjavanja formulara.
  • Tip vize za koji popunjavate formular je J-1.
  • Svaki korak, odnosno strana u formularu se automatski snima, tako da ukoliko Vas server izbaci možete da nastavite od mesta gde ste stali tako što će te uneti šifru koja se nalazi u gornjem desnom uglu i koja je jedinstvena za svaki formular (kliknite na RETRIEVE INCOMPLETE APPLICATION i unesite šifru). Ovu šifru zapišite odmah na početku popunjavanja formulara da biste izbegli probleme.
  • Pri popunjavanju biće Vam potreban SEVIS broj, tako da nas morate pozvati pre nego što počnete da bismo Vam dali Vaše podatke.
  • Nakon završetka popunjavanja štampa se samo poslednja strana sa bar kodom i slikom.