Obuka za spasioce, Beograd

Obuka za spasioce za Work and Travel sezonu 2012 u Beogradu će biti održana na bazenu Vojne akademije, ulica Generala Pavla Jurišića Šturma 33, u petak 2. subotu 3. i nedelju 4. marta.

Na kursu se očekuje prisustvo svih prijavljenih kandidata.

Obuku će sprovoditi američki i domaći instruktori. Svi instruktori su licencirani od strane Ellis & Associates Inc, jedne od vodećih američkih asocijacija za obuku spasioca na vodi. Nakon uspešnog završetka kursa, svi kandidati dobijaju jednogodišnju licencu Ellis & Associates, koja im omogućava da rade na bazenim u SAD-u, kao spasioci na vodi.