Prevoz u Americi

Jedna od najbitnijih stavki Work and Travel programa je, po nama, putovanje. Pa kada si već na Američkom tlu, red […]

Praznici u Americi

U duhu prazničnog raspoloženja rešili smo da te malo edukujemo o najvećim praznicima u SAD. Jer za vreme svog boravka […]