Dokumentacija za ambasadu

Pre samog razgovora, tačnije bar nedelju dana pre intervjua, zaposleni u američkoj ambasadi proveravaju vašu dokumentaciju, u cilju da potvrde da ispunjavate sve uslove za učešće na Work and Travel programu. Ako aplicirate preko agencije Work Abroad, mi ćemo vas na vreme obavestiti kada se dokumentacija predaje, pripremićemo je za vas i odneti u vaše ime u ambasadu.

Osnovna dokumenta koja su neophodna:

  • dokaz o uplati zahteva za izdavanje američke vize (185$ u dinarskoj protivvrednosti po trenutnom kursku koji odredjuje ambasada) u Banca Intesa filijalama (uplatnica se dobija od agenta, a priznanica sa bar kodom mora biti dostavljena agenciji kako bi mogla biti izvrsena rezervacija termina za razgovor);
  • ispravno i kompletno popunjen elektronski formular DS-160 (instrukcije ze popunjavanje ćete dobiti od nas) i odštampana poslednja potvrdna strana sa bar kodom i slikom;
  • fotografija 5x5cm na beloj pozadini (bez naočara ukoliko ih nosite);
  • potvrda o studiranju (na maternjem jeziku);
  • spisak položenih ispita (na maternjem jeziku);
  • popunjen Wilberforce test (stampani primerak dobijate u agenciji, a pamflet možete download-ovati na srpskom ili engleskom jeziku, na website-u konzularnog odeljenja State Departmen-a);
  • potpisana radna ponuda;
  • indeks;
  • pasoš (uz dodatak starog pasoša ukoliko ste u njemu imali vize za SAD).

Sva navedena dokumenta je neophodno doneti u providnoj fascikli u terminu o kom agencija blagovremeno obaveštava studenta (najkasnije 10 dana pre odlaska u američku ambasadu).