Uputstvo za popunjavanje DS-160

Adresa na kojoj se formular nalazi je https://ceac.state.gov/GenNIV/.

• Potrebno je prilikom popunjavanja kraj sebe imati pasoš, adresu i broj telefona fakulteta koji pohađate i srednje škole koju ste prethodno završili; takođe je potrebno znati datume rođenja roditelja.

• Neophodno je da imate fotografiju ne stariju od 6 meseci u elektronskom JPG formatu rezolucije 600×600 piksela ne veću od 240KB (naglasite ovo fotografu i on će Vam je napraviti i snimiti u ovom formatu). Sliku ćete kasnije uploadovati prilikom popunjavanja formulara.

• Tip vize za koji popunjavate formular je J-1.

• Svaki korak, odnosno strana u formularu se automatski snima, tako da ukoliko Vas server izbaci možete da nastavite od mesta gde ste stali tako što će te uneti šifru koja se nalazi u gornjem desnom uglu i koja je jedinstvena za svaki formular (kliknite na RETRIEVE INCOMPLETE APPLICATION i unesite šifru). Ovu šifru zapišite odmah na početku popunjavanja formulara da biste izbegli probleme.

• Pri popunjavanju biće Vam potreban SEVIS broj, koji ste dobili na mail od sponzorske agencije. Ako niste, onda nas morate pozvati pre nego što počnete da bismo Vam dali Vaše podatke.

• Nakon završetka popunjavanja štampa se samo poslednja strana sa bar kodom i slikom.