Pre ambasade

Veliki broj studenata sa kojima smo do sada sarađivali ima dosta pitanja u vezi sa samim razgovorom u američkoj ambasadi. Bitno je da znate da za većinu vas koji aplicirate neće biti problem dobijanje američke vize, ukoliko ispunjavate ranije napomenute uslove (da ste redovan student i da ostvarujete vidljiv napredak u studijama na način kako je to definisano u SAD).

U zavisnosti od toga za koji posao aplicirate od vas će biti tražen različit nivo znanja engleskog jezika. Ne očekuje se od nekoga ko želi da radi, na primer, kao lifeguard isti nivo znanja kao od nekoga ko želi da bude zaposlen kao konobar u posećenom turističkom mestu. Dakle, od kandidata će biti traženo odgovarajuće znanje engleskog jezika neophodno za obavljanje posla za koji će kandidat biti angažovan!

Obično će na razgovoru biti postavljena neka od osnovnih pitanja u vezi sa kandidatom, njegovim obrazovnim statusom i programom za koji se opredelio. Iako se na intervju čeka obično duže od sat vremena, sam razgovor traje svega nekoliko minuta. Neka od najčešćih pitanja su:

  • Da li si redovan student?
  • Koji fakultet sudiraš?
  • Koja si godina studija?
  • Koji je tvoj smer na fakultetu?
  • Koliko ispita prenosiš iz prethodnih godina?
  • Da li imaš brata ili sestru? Čime se bavi?
  • Šta su ti po zanimanju roditelji? Gde rade?
  • Da li imaš rodbinu u SAD?
  • Šta ćeš raditi u SAD? Ko će ti biti poslodavac?
  • Zašto si odabrao/odabrala baš taj posao?

Ne treba da se brinete o ishodu, već da iskoristite razgovor da sebe predstavite u najboljem svetlu. Ako ste ispunili predviđene uslove ovo bi trebalo da bude samo formalnost, ali svakako intervjuu treba pristupiti maksimalno ozbiljno, a opet opušteno i iskreno.